Juga i Gaudeix Olimpia al Velòdrom d'Horta 2018 << Castellano
Texte Legal:

El lloc web de Promociones Winterlow, S.L. en endavant BCN DEPORTIVA, té per objecte facilitar el coneixement a l´usuari en general de les activitats i dels serveis que presta, així com facilitar als seus clients serveis. BCN DEPORTIVA es reserva la facultat d´efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions en la informació continguda en el seu web o en la seva configuració i presentació.

L´accés a aquest lloc implica l´acceptació del fet que BCN DEPORTIVA no serà responsable dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se de l´esmentat accés, o com a conseqüència de l´ús de la informació continguda en l´esmentat web o de l´accés a d´altres matèries d´internet a través dels enllaços d´aquest lloc web.

El copyright del material contingut en aquest lloc web es propietat de BCN DEPORTIVA i el seu accés no implica llicència per a la seva reproducció i/o reproducció; per això és necessari el consentiment previ per escrit de BCN DEPORTIVA.

Les eventuals referències contingudes en el web de BCN DEPORTIVA en relació a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altre informació que faci constar la marca, nom comercial o identificació del fabricant o subministrador, etc., titularitat de tercers no constitueix cap suport, patrocini o recomanació envers aquests per part de BCN DEPORTIVA.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
(Regulació de l´exercici dels drets previstos a la llei 15/1999 – LOPD)
Sense perjudici d`allò previst per la llei i indicat en cadascun dels formularis dels llocs web i de les seves pàgines web, quan l´usuari faciliti les seves dades de caràcter personal estarà autoritzant expressament al titular de la web el tractament de les seves dades personals per a les finalitats que s´indiquin en el mateix formulari. El titular del web incorporarà les dades facilitades per l´usuari a un fitxer titularitat del mateix i degudament comunicat a l´Agència de Protecció de Dades.

Exercici dels drets d´accés, cancel·lació, rectificació o oposició previstos a la llei 15/99, LOPD:
L'usuari podrá exercir el seu dret d´accés, rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant sol·licitud per escrit amb la referència “Tutela Drets LOPD” i adreçada a:
Nom: PROMOCIONES WINTERLOW, S.L.
Adreça: Passeig Vall d'Hebron,185-201 08035 Barcelona O per e-mail a: info@campusolimpia.com
C – Copyright BCN DEPORTIVA.

© 2018 www.campusolimpia.com | Texte legal  |  info@campusolimpia.com
93 428 61 61